Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Az első forgatókönyv a METU-n

A

A METU Moz­gó­kép­kul­tú­ra szak első fél­évé­ben volt egy nagyon fon­tos tár­gyunk, a For­ga­tó­könyv­írás alap­jai, ami alap­ve­tő­en a fil­mes tör­té­net­me­sé­lés alap­el­ve­i­ről és gya­kor­la­ti fogá­sa­i­ról szólt. Ber­emé­nyi Géza tar­tot­ta, és egy­faj­ta elő­adás-gya­kor­lat kom­bó volt, ami­nek fél­éves fel­ada­ta egy tet­sző­le­ges témá­jú játék­film treat­ment-jének meg­írá­sa volt. A könyv­ben a fél­év során meg­ta­nult alap­el­vek men­tén első­sor­ban a cse­lek­ményt kel­lett leír­ni, dia­ló­gok­kal nem kel­lett fog­lal­koz­ni. Mint­hogy a fil­met nem kel­lett lefor­gat­ni, min­den a fan­tá­zi­ánk­ra volt bíz­va, ter­mé­sze­te­sen azzal, hogy a tör­té­net bel­ső logi­ká­ja és sza­bály­rend­sze­re kon­zisz­tens legyen.

Íme az első „forgatókönyvem” – ami valójában még csak treatment:

*** ARANYKETREC — TREATMENT ***

HELYSZÍN, KORSZAK:
Magyarország - Budapest, napjainkban / öt év múlva

FŐ KARAKTEREK
Kis BALÁZS:
● 1990-ben született, 26 éves.
● Első munkahelyén, egy állami vállalatnál dolgozik beosztott pénzügyi elemzőként.
● A gimnáziumban jó tanuló volt, egyből felvették a pénzügyi főiskolára, köztársasági ösztöndíjat kapott, kitűnő  eredménnyel diplomázott. Azért tanult mert tudta, hogy csak így tud feljebb emelkedni a társadalmi ranglétrán (státuszán).
● Mindig meg kellett alkudnia a hat testvérével, ezért nem túl szoros a kapcsolata velük.
● Szülei évtizedek óta alacsony beosztású ügyintézőként dolgoznak.
● Albérletben lakik egy lakótelepi panelben.
● Van egy régi BMW-je.

Gál ROBI:
● Balázs legjobb barátja, külföldön él

Lévay ESZTER:
● 1991-ben született, 25 éves.
● Egyetemista, angoltanárnak készül.
● Akaratos.

Lévay ISTVÁN - Eszter apja:
● Eszter apja annak az állami vállalatnak az igazgatója, ahol Balázs is dolgozik. Céltudatos, kemény ember. Építőmérnökként végzett, a rendszerváltás előtt már építési vállalkozása volt, amelyből szép vagyonra tett szert. Később a politikai kapcsolatai révén került jelenlegi pozíciójába. A sikert pénzben méri. A gyerekeitől sikeres életet vár el. Szeret vadászni, nagy nőcsábász.

Lévay Istvánné - ESZTER ANYJA:
● Eszter anyja nyelvtanár, de sohasem dolgozott, háztartásbeliként pátyolgatta a családi fészket. Mindent megtesz a gyerekeiért, a férjének bármit megbocsát.

Lévay DÁVID - Eszter bátyja:
● 5 évvel idősebb a húgánál. Korábban profi sportoló volt, ma már az apjuk építőcégénél dolgozik vezető beosztásban, esténként az aranyifjak irigyelt életét éli.

Középkorú házaspárok: sebész és gyerekorvos (Sára), közgazdász és pszichológus, mérnök és gyógypedagógus


KÜLSŐ. FALUSI HÁZ UDVARA - NYÁR, KÉSŐ ESTE
Egy középkorú, elhanyagolt külsejű, koszos bőrű férfi, toprongyos ruhában közelít a falu végén álló ház kerítéséhez. A házban nagy hangerővel szól a tévé.

Bent az udvaron egy kutya vérszomjas ugatással ront rá a kerítésre. A lécek között kidugja a fejét. A férfi felkészülten várja ezt a pillanatot, és úgy rúg rá a kibukkanó kutyafejre, hogy a lécen eltöri az állat gerincét. A kutya azonnal elpusztul. A férfi átlendül a kerítésen, a tyúkól felé settenkedik. Az ólból némi vircsaft hallatszik, és kis idő múlva a férfi lép ki az ajtaján. Egy kitekert nyakú csirke lóg a kezében.

A férfi a ház ablakához lopózik, beles rajta. Odabent a tévében egy eltűnt személyeket kereső műsor fut. Egy jóképű, elegáns ruhában lévő srác fotója jelenik meg a képernyőn, alatta felirat: KIS BALÁZS.

A férfi elfordul az ablaktól és a hátát a falnak támasztva leroskad a ház tövébe. Hallgatja a kiszűrődő narrációt, amelyben elhangzik, hogy az öt éve eltűnt Balázst szülei, testvérei várják haza.

** 5 ÉVVEL KORÁBBAN **

BELSŐ. BALÁZS LAKÁSA - TÉL, REGGEL
Balázs a munkaruhái között válogat. A divatos, drága ingeket, nyakkendőket, zakókat félretolja, egy olcsóbb, régebbi szettet vesz magára. Megnézi magát a tükörben, a táskáját magához veszi és kinyitja a lakásajtót. A lépcsőház félhomályában egy összegömbölyödve alvó alakot vesz észre a földön. Ahogyan közelebb hajol, felismeri a barátnőjét Esztert, akivel előző délután szakítottak. Feldereng előtte a veszekedés.

** FLASHBACK - 1 NAPPAL KORÁBBAN **

KÜLSŐ. BELVÁROSI PUB - ESTE
Kiabálásig fajuló veszekedés Eszterrel, aminek a kiindulópontja az, hogy Balázs kis ölebnek érzi magát Eszter mellett, mert Eszter soha nem ér rá, amikor ő kéri, viszont neki azonnal ugrania kell, ha a lány hívja. Eszter magából kikelve azzal érvel, hogy ő öltöztette fel normálisan Balázst, és valójában csak ő szervez normális programokat kettejüknek.

Balázs azzal védekezik, hogy ő nagyon szereti Esztert, de nem bírja már az folytonos anyáskodást és azt, hogy a lány az ő döntéseit érthető indokok nélkül állandóan megkérdőjelezi.

Nem ez az első ilyen vita, de most szakítással végződik. A lány Balázsra önt egy teli korsó sört, és otromba káromkodások közepette faképnél hagyja. Balázs megalázottan törölgeti magáról a sört. A pincér már a számlával érkezik, kelletlenül törli szárazra az asztalt, és szóvá teszi, hogy itt nem szokás botrányt csinálni. Közben Balázs egy átázott
ötezressel fizet. A visszajárót hiába várja, a pincér nem tér vissza az asztalhoz. Balázs sörtől bűzlő, átázott ruhában gyalog indul haza.

** FLASHBACK VÉGE **

BELSŐ. BALÁZS LAKÁSA - FOLYTATVA
A fiú felébreszti a lányt, és felnyalábolva a lakásába kíséri. Eszter csinos arca most elkínzott, sminkje szétfolyt a könnyektől. Kiderül, hogy a lány késő éjjel meggondolta magát és kibékülni ment Balázshoz, de nem mert becsöngetni a fiú lakásába. Eszter sírva fakad és hüppögve ígérgetni kezdi, hogy soha többé nem fogja ráerőltetni az akaratát Balázsra. Balázs feltételeket szab: dönthessen egyedül az öltözködéséről, a szabadidejéről, hogy milyen filmet nézzen meg, hogy mit olvasson, hogy mit tegyen, hogy kivel barátkozzon. És Eszternek el kell fogadnia, amikor ő mást szeretne csinálni, mint a lány. Eszter mindent megígér.

A lány gyorsan rendbe hozza magát, Balázs sürgeti, mert be kell érnie a munkahelyére. Mivel Eszternek aznap nincs dolga, a fiú a nemrég vásárolt 20 éves, de jó állapotú BMW-jén hazaviszi.

KÜLSŐ. ESZTER HÁZA ELŐTT - KORA DÉLELŐTT
Luxusvilla a Rózsadombon. Balázs és Eszter megérkeznek a BMW-vel. Épp ekkor áll ki a garázsból Eszter apja, István egy luxus Mercedes-szel. Rövid dudaszóval köszön a fiataloknak, majd padlógázzal elhajt. Eszter ismét pityeregni kezd és sűrű bocsánatkérések közepette ígérgeti, hogy megváltozik. Balázs szerelmes szavakkal vigasztalja, a két fiatal egy hosszú csókkal búcsúzik el egymástól, ami azonnal felszárítja Eszter könnyeit. Balázs elhajt a munkahelyére.

BELSŐ. BALÁZS IRODÁJA - DÉLELŐTT
Balázs két hatalmas monitor előtt ül, számokkal teleírt táblázatokat böngész. Időnként az előtte lévő irathalmazt lapozgatja. Megszólal az irodai telefonja, a pénzügyi igazgatónő hívatja.

BELSŐ. IGAZGATÓNŐ IRODÁJA
Balázs belép a főnöknő irodájába. A jó karban lévő, ötvenes nő széles mosollyal üdvözli. Dicséri a fiú precíz munkáját, és hogy azzal milyen sok pénzt takarított meg a vállalatnak.

A nő felemlegeti, hogy aki a főnök lányának udvarol, az biztosan tud valamit, majd burkolt formában szexuális ajánlatot tesz a fiúnak, cserébe a ranglétrán való feljebb lépés lehetőségét lebegteti meg előtte. Ahogyan a nő fizikailag is közeledik Balázshoz, a fiúnak eszébe jut egy korábbi eset.

** FLASHBACK - PÁR HÉTTEL KORÁBBAN **

BELSŐ. BALÁZS MUNKAHELYE - NAPPAL
Balázs egy kimutatást visz a főnökének. Óvatlanul nyit be az irodába és ott félreérthetetlen helyzetben találja a főnökasszonyt és a cég igazgatóját, Istvánt. Gyorsan távozik, de kicsivel később István hívatja az irodájába. Kedélyes beszédbe kezd a férfiak igényeiről és arról, hogy bizonyos pozíciókban és anyagi lehetőségek mellett bármit megtehet az ember. Burkoltan megfenyegeti Balázst, hogy Esztert ne merje megcsalni.

** FLASHBACK VÉGE **

BELSŐ. IGAZGATÓNŐ IRODÁJA - FOLYTATVA
Balázs zavartan elhúzódik az igazgatónő mellől, udvariasan megköszöni a dicséretet és távozik.

BELSŐ. BALÁZS MUNKAHELYE, MOSDÓ
Balázs megmossa az arcát az iménti megbeszélés után. Megnézi magát a tükörben, majd bemegy az egyik fülkébe és villámgyorsan önkielégítésbe kezd.

BELSŐ. BALÁZS MUNKAHELYE, IRODA - DÉLUTÁN
Balázs legjobb - és egyetlen - barátja, Robi bejelentkezik Skype-on. Balázs magabiztosan állítja, hogy Eszter most már biztosan megváltozik, mivel az eddigi együttlét eljutott a vállalhatatlan pontra. Robi ebben kételkedik, majd megbeszélik Balázzsal, hogy másnap délután találkoznak, mivel Robi aznap este érkezik Barcelonából Budapestre karácsonyozni.

Balázs mobilja megcsörren, Eszter hívja. A kibékülés örömére aznap estére egy koncertre hívja, természetesen csak ha a fiúnak is van kedve hozzá. Balázs először a délutáni focimeccsre és fáradtságra hivatkozva megpróbálja megúszni a programot. A lány addig unszolja, hogy Balázs elfogadja a meghívást. Megbeszélik, hogy este a lányért megy a BMW-vel.

KÜLSŐ. CÉGES FOCIPÁLYA - KÉSŐ DÉLUTÁN
Balázs a szokásos pénteki céges focimeccsre készül a kollégáival. Az öltözőben vidám a hangulat, mindenki a hétvégi terveiről beszélget.

A pályán kiderül, hogy aznap az ellenfél csapatában Eszter bátyja is játszik. Meccs közben Dávid egy csúnya becsúszószereléssel elkaszálja Balázst, aki már nem tudja folytatni a játékot. Dávid látszólag bocsánatot kér, azonban érezteti Balázzsal, hogy tudja mi történt előző délután, és hogy jobb, ha a fiú nem játszadozik Eszter érzelmeivel.

KÜLSŐ. ESZTER HÁZA ELŐTT - ESTE
Balázs megérkezik Eszter háza elé a BMW-vel. Laza, egyszerű ruha van rajta. Amikor becsönget a kapun, a Lévay család óriás rottweiler kutyája előrohan a kert végéből és őrült ugatásba kezd. Eszter apja, István egy távvezérlővel kinyitja a kaput, majd a lakás ajtaján kilépve magához hívja a kutyát. Balázs a délutáni baleset miatt sántikálva, óvatos léptekkel felmegy az ajtóhoz, tisztes távolságot tartva a félelmetesen vicsorgó, morgó kutyától. István kineveti Balázst, majd nem túl szívélyesen betessékeli a házba.

BELSŐ. ESZTER HÁZA, NAPPALI
Eszter Balázs nyakába ugrik és szerelmesen megcsókolja. Aztán végigméri a fiút és szól az anyjának, hogy hozhatja az ajándékot. Balázs nem érti, miről van szó.

Eszter elmagyarázza, hogy az esti buli dresszkódja elegáns, és úgy gondolta, ha már szabad a délutánja, új ruhát vesz erre az alkalomra. Az anyjával elmentek vásárolni, és Balázsnak is vettek egy remek szettet.

István, látva, hogy Balázs sántít, rákérdez, hogy mi történt. A srác elmeséli a focibalesetet, aztán magából kikelve elkezdi szidni a ellenfelet, kiemelve, hogy biztosan szándékos volt a szabálytalankodás. Eszter együttérzőn babusgatja Balázst, István lekezelő mosolygással hallgatja a történetet. Végül kijelenti, hogy a szabályok arra valók, hogy megszegjék őket.

Közben Eszter anyja belép egy nagy dobozzal és noszogatja Balázst, hogy öltözzön át. Balázs figyelmeztetné Esztert arra, hogy mit ígért az öltözködéssel kapcsolatban, de végül nem akar a szülők előtt veszekedni. Eszter anyja elkíséri a gardróbba és magára hagyja Balázst.

BELSŐ. ESZTER HÁZA, GARDRÓB
Balázs dühösen mormog magában míg ledobálja a ruháit. A dobozban egy divatos, elegáns, láthatóan nagyon drága szettet talál, cipőt, zoknit, még alsónadrágot is. Átöltözés után csillogó szemekkel nézegeti magát a tükörben, mert az új ruhát mintha ráöntötték volna.

BELSŐ. ESZTER HÁZA, NAPPALI
Mikor Balázs visszamegy a nappaliba, csak Eszter anyját találja ott, aki megdicséri, hogy milyen jól áll neki a ruha, majd pezsgővel kínálja a fiút. Balázs azzal utasítja el, hogy autóval van és nem ihat alkoholt, de a nő addig erősködik, hogy végül elfogad egy pohárral, és úgy tesz, mintha inna belőle. Amíg az öltözködő Eszterre vár, leül az egyik bőrfotelbe és a falon lévő vadásztrófeákat nézegeti. Beugrik neki egy korábbi élménye.

** FLASHBACK - KÉT HÓNAPPAL KORÁBBAN (ŐSZ) **

KÜLSŐ. ERDŐ SZÉLI VADÁSZHÁZ UDVARA - NAPPAL
Eszter és Balázs egy vadászaton vendégeskednek annál a vadásztársaságnál, amelynek István a vezetője. A három napos kiruccanáson Balázs nem érzi jól magát, felkavarja a szerinte öncélú öldöklés. István rábeszéli, hogy lőjön egyet a puskával, mondván, hogy a férfi ereje a puskájában van.

Balázs rosszul tartja a fegyvert, ami visszarúgáskor eltalálja a fiú orrát és az vérezni kezd. Eszter őszinte szeretettel ápolja kedvesét és megígéri, hogy többször nem mennek vadászatra. Másnap azonban maga a lány lő le egy nyulat, amit büszkén mutogat a rosszkedvű Balázsnak.

** FLASHBACK VÉGE **

BELSŐ. ESZTER HÁZA, NAPPALI - FOLYTATVA
Eszter a vadonatúj ruhájában, kisminkelve átkarolja Balázst. István egy kopott tréningruhában tér vissza a kutyasétáltatásból, és megjegyzi, hogy a szakadt BMW-t nem kellene a kapu előtt hagyni. Balázs megnyugtatja, hogy azzal mennek el a buliba. A szülők egymást átkarolva búcsúztatják a fiatalokat, István kissé erőszakosan csókolgatja a feleségét.

KÜLSŐ. ESZTER HÁZA ELŐTT
Eszter egy kicsit durcás, amiért Balázs a BMW-vel akar a buliba menni. A fiú emlékezteti, hogy mit ígért reggel, ezért a lány végül beül az autóba.

A BMW motorja hosszas indítózás után sem indul be, Balázs fojtott hangon káromkodik. Pár perc után a lány kiszáll a kocsiból és egy A-kategóriás taxit rendel telefonon. A fiú dühösen próbálja beindítani az autóját. Megérkezik a taxi, a lány beül. Balázs ez idő alatt teljesen lemeríti az akkumulátort. Amikor erre rájön, dühösen kiszáll, belerúg a kocsijába a fájós lábával, majd duzzogva beül a lány mellé a taxiba. Eszter álszent hangon vigasztalja a fiút, hogy így legalább alkoholt is tud inni.

KÜLSŐ. "CLUB 16" SZÓRAKOZÓHELY BEJÁRATA - KÉSŐBB
Balázsék megérkeznek a szórakozóhelyhez a taxival. A bejárat előtt tömeg áll. Eszter észrevesz egy ismerősökből álló társaságot, köztük van a bátyja, Dávid is. Amint megáll a taxi, Eszter azonnal kiszáll és a társasághoz szalad. Harsányan köszön mindenkinek. Balázs egyedül marad a taxiban, a nála lévő készpénzből éppen kijön a fuvar ára. Balázs sántikálva a társasághoz megy. Eszter bemutatja azoknak akik nem ismerik. Dávid játékosan megbokszolja Balázs állát. Az egész társaság bemegy a szórakozóhelyre.

BELSŐ. "CLUB 16", ELŐTÉR/RUHATÁR
Minden vendég hétköznapi ruhában van, csak Eszter és Balázs öltözéke lóg ki a sorból. Balázs feszeng, Eszter élvezi, hogy megbámulják őket. Balázs halkan számonkéri Esztert a dresszkód-kamuról, de Eszter cukiskodva másra tereli a témát. A társaságból valaki megkérdezi Balázst, hogy miért öltöztek ki ennyire. Balázs csak hablatyol, de Eszter közbeszól és tudálékosan fejtegeti, hogy az elegáns megjelenés minősíti az embert. Eközben Eszter egyik barátnője alig leplezett rajongással bókolni kezd Balázsnak, dicsérve a fiú ruháját és ami alatta van. Eszter könnyedén leszereli a lányt, de közben jelzi Balázsnak, hogy mégiscsak megérte a szép új ruhát felvenni. Balázst frusztrálja, hogy árucikket csinált belőle Eszter.

BELSŐ. "CLUB 16", BÁRPULT
Italt kérnek a bárpultnál. Balázs egy sört, Eszter egy méregdrága koktélt kér. Balázs ekkor döbben rá, hogy a taxisnak adta az összes készpénzt, kártyát pedig nem fogadnak el a pultnál. Eszter már odébb állt beszélgetni egy barátnőjével. Végül Dávid lekezelő megjegyzések mellett kifizeti Balázs számláját.

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT
A társaság felvonul a klub felső szintjére, ahonnan egy üvegtetőn át lelátni a koncerteremre. Egy nagyobb asztalt foglalnak le maguknak. Balázs leül, mert fáj a lába, Eszter félrehúzódva egy régi barátnőjével beszélget. A  testtartásáról Balázsnak eszébe jut, hogyan ismerkedtek meg egymással.

** FLASHBACK - MÁSFÉL ÉVVEL KORÁBBAN **

BELSŐ. BÁLTEREM - ESTE
Balázs megismerkedik Eszterrel a vállalati bálon. Eszter titkolja, hogy ő a vállalatigazgató lánya, kedvesen viselkedik. Valójában egy kellemes estét szeretne valakivel, aki férfi. Balázs újonc a cégnél, így nem tudja ki is a lány. A bálból Balázs lakására mennek, és ott kiadós szexbe kezdenek. Balázs a domináns.

** FLASHBACK VÉGE **

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT - FOLYTATVA
A társaság elindul a nézőtérre. Balázs nem tart velük, mert fáj a lába. Eszter megsértődik, de Dávid a védelmébe veszi Balázst, hogy tényleg fájdalmas sérülést szerzett a meccsen és azt ugyan ő okozta, de egyáltalán nem volt szándékos. Eszter hisz a bátyjának, Balázs viszont lebukik a lány előtt. A fiú azzal próbálja menteni a helyzetet, hogy majd vigyáz az otthagyott holmikra, de Eszter csak legyint. Balázs egyedül marad az asztalnál.

Lent a nézőtér megtelik, elkezdődik a koncert. A zenét kellemesen halk morajjá tompítja az üvegtető. Balázs lassan kortyolgatja a sört, érdeklődve nézelődik maga körül. Az asztalok szellősen vannak elhelyezve, mindegyiknél 2-3 ember ül és halkan beszélgetnek. Észreveszi, hogy a terem másik végében két csinos lány az ő asztala felé tekintgetve nevetgél. Balázs megemeli feléjük a poharát, ám ekkor éles fájdalom hasít a bokájába, és keserű arccal a lábát kezdi tapogatni. Ezt látva a két lány felnevet és lesmárolják egymást. Balázs szégyenlősen lekapja róluk a tekintetét és a lent zajló koncertet kezdi figyelni.

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT
Három középkorú pár jelenik meg Balázs asztalánál és helyet kérnek. Balázs először habozik, de az egyik pár hölgytagja ismerősnek tűnik számára, ezért összébb tolja a társasága holmiját és leülteti az idegeneket. A hat ember kellemes benyomást tesz Balázsra, visszafogottak, boldognak tűnnek. Beszélgetésük foszlányaiból kiderül, hogy tehetős, jól képzett, intelligens emberek.

A csoport kíváncsian érdeklődik Balázstól, hogy miért nincs lent a koncerten. A fiú a lábára mutatva magyarázkodik. Az egyik férfi azt tanácsolja, hogy Balázs menjen el orvoshoz. A férfi felesége nevetve megjegyzi, hogy akár a férje is megvizsgálhatná a fiút. Néhány jópofa sebészpoén kíséretében a férfi odaadja Balázsnak a névjegykártyáját azzal, hogy ha egy nap múlva is probléma van a bokájával, akkor keresse fel őt a rendelőjében. Balázs a közvetlenségtől felbátorodva megkérdezi a nőt, hogy honnan emlékezhet rá. Kiderül, hogy ugyanabba a gimnáziumba jártak, és a hölgy, aki Sárának hívnak, mint negyedéves orvostanhallgató öregdiákként vett részt abban a gólyatáborban, amikor Balázs elkezdte az iskolát. A nő kedves nevetéséről Balázsnak feldereng a gólyatábor.

** FLASHBACK - 12 ÉVVEL KORÁBBAN **

BELSŐ. GYEREKTÁBOR ORVOSI SZOBÁJA - NAPPAL
A gyerektábor orvosi szobájában Sára, a negyedéves orvostanhallgató, aki öregdiákként dolgozik a gólyatáborban a 14 éves Robit vizsgálja. A fiú epilepsziás rohamot kapott és az osztálytársa Balázs, nem tudatosan ugyan, de a legjobb életmentő mozdulattal gondoskodik arról, hogy Robinak ne essen baja, amíg a segítség megérkezik. Sára megdicséri Balázst, aki persze inkább az ijedtség miatt kerül az orvosi szobába Robi mellé. Ez az eset megalapozza Balázs és Robi barátságát.

Később Balázs és Robi az erdő szélén arról beszélgetnek, hogy milyen érzés lehet vademberként élni, távol a civilizációtól. Később már együtt mennek indiántáborba, ahol Balázs egyre jobban élvezi a természet nyújtotta szabadságot.

** FLASHBACK VÉGE **

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT
A koncert szünetében a tömeggel együtt Eszter társasága is visszamegy asztalhoz. Az idegenek exkuzálják magukat és felállnának, de Dávid felismeri, hogy ők az apja fontos ismerősei, ezért marasztalja őket. A férfiak és jó ismerősként köszöntik Dávidot majd Sára kivételével mindannyian a pulthoz mennek italt venni.

Eközben Eszter, a barátnője és annak barátja a közeli pultnál állnak sorba és jókedvűen beszélgetnek. Eszter hangosan kiabál Balázsnak, hogy mit kér, de a fiú nem figyel rá. A szünet miatti hangzavarban alig értik egymást, Balázs a székét közelebb húzva Sárához beszélget a nővel.

Egyszer csak Eszter huppan Balázs ölébe és erőszakosan csókolgatni kezdi a nyakát majd smárolni kezdi. Balázs meglepődik, de az érzés hatására eszébe jut egy pár héttel korábbi hétvége.

** FLASHBACK - 3 HÉTTEL KORÁBBAN **

BELSŐ. ESZTER HÁZA, NAPPALI
Eszter vadul csókolgatja Balázs arcát. A fiú karjai bilincsekkel a radiátor csövéhez vannak rögzítve. A lány elkezdi vetkőztetni a fiút.

Vacsoránál arról beszélgetnek, hogy ki kell használni a hétvégét, mert Eszternek vasárnap este a szülei után kell mennie Barcelonába, viszont addig üres a ház.

3 napos szexhétvége: pucéran kergetőzés a villában, vad ágyjelenetek, szerelmes pillanatok. Balázs minden földi jót megkap, de a szabadságát Eszter ötletszerűen korlátozza (időnként megbilincseli és úgy szexelnek). A fiú ezt azért tűri, mert szerelmes Eszterbe.

Megbeszélik hogy ennyi szex után már akár állapotos is lehetne Eszter, de akkor István biztosan megölné Balázst. A fiú megnyugtatja Esztert, hogy még nem akar gyereket, időben ki fogja venni, és persze a lány úgyis szedi a tablettát.

Vasárnap este a fiú elviszi a lányt a repülőtérre.
Balázs másnap délután meglátja Istvánt és a feleségét a vállalati parkolóba megérkezni.

FLASHBACK VÉGE

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT - FOLYTATVA
Eszter hirtelen abbahagyja a Balázs csókolgatását, és számonkérőn ráparancsol a fiúra, hogy mutassa be az új barátnőjének. Balázs zavarban van, Sára csak nevet. Közben megérkezik Sára férje és a másik két pár is az italokkal. Eszter bemutatkozik, de ő nem ismeri fel a társaság tagjait. Beszélgetni kezdenek a munkáról, az idegenek okosan kérdeznek és érdeklődve hallgatják a két fiatal válaszait. Időnként elsül néhány intelligens poén, amit Eszter egyre inkább támadásnak vél. Makacsul védi a véleményét még akkor is, amikor az már védhetetlen. Ha Balázs is mellette érvbe kezd, őt azonnal leállítja. Végül amikor már azzal érvel, hogy tanárnak készül, és emiatt jó az emberismerete, az egyik idegen azt tanácsolja neki, hogy ilyen vérmérséklettel inkább ne menjen gyerekek közelébe. Eszter megsértődik és káromkodva faképnél hagyja a társaságot.

Eközben elkezdődik a koncert második része, a felső szint ismét kiürül. Balázs bocsánatot kér a barátnője viselkedése miatt, és a védelmébe veszi, hogy csak az alkohol miatt ilyen. Az idegenek csak nevetnek, mert ismerik ezt a típust és szerintük ez idővel csak rosszabb lesz. Hacsak nem kap az élettől valami egészen nagy pofont.

Balázs elkezd őszintén beszélni az érzéseiről. Arról, hogy mennyire elveszettnek érzi magát ebben a világban. Miközben szinte mindene megvan, amire korábban vágyott, épp legfontosabbtól, a szabadságától fosztja meg az Eszterrel való kapcsolata. Az egyik idegen azt mondja neki, hogy a civilizált társadalom épp olyan, mint vadon. Vannak ragadozók és zsákmányállatok, és épp úgy kell küzdenie az életben maradásért mindkettőnek. Az embernek azért nehezebb a dolga, hogy a saját tudatos döntésén múlik, melyik oldalra áll. És ezt a döntést meg is kell hoznia.

Balázs ekkor rádöbben arra, hogy amit el szeretne érni az életben, az olyan megalkuvásokkal jár, amihez neki az égvilágon semmi kedve sincs.

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT / NÉZŐTÉR
Egy lassú számot játszik a zenekar. Balázs az üvegtetőn keresztül figyeli az embereket és észreveszi, hogy a nézőtér szélén Eszter egy férfival smárol. Ahogyan lassan megfordulnak, Balázs a férfiban felismeri Robit, a barátját.

Balázs megszédül, majd feláll az asztaltól, zakóját, iratait, telefonját ott hagyja. Elindul lefelé a nézőtérre.

BELSŐ. "CLUB 16", NÉZŐTÉR
Balázs a tömegben furakszik arra, amerre Eszteréket látta, de mire odaér, azok már eltűntek. Balázs egyre dühösebben araszol a tömegben, keresi Esztert és Robit. A nézőtér másik oldalán a folyosó szélén egy kis raktárablakon át meglátja őket, ahogyan az összerakott söröshordókon kefélnek. Odarohan, majd a közeli raktárajtó felé veszi az irányt, hogy bemenjen. Mielőtt beronthatna a raktárba, egy biztonsági őr állja az útját azzal, hogy vendégek oda nem mehetnek be. Kisebb dulakodás kezdődik, de Balázs esélytelen, mert egyre több őr száll be a bunyóba. Végül négyen kiviszik a klubból a magát őrjöngve dobáló Balázst, és az utcán ledobják a járda mellé.

KÜLSŐ. BELVÁROSI UTCA - ÉJJEL
Balázs megalázottan, sérüléseit tapogatva feltápászkodik és tántorogva elindul az utcán. Az emberek félreállnak előle. Meglazítja a nyakkendőjét, majd egy mozdulattal kiköti és eldobja. Futni, majd rohanni kezd.

A város szélén letépi magáról az összes ruháját, amit Esztertől kapott, és meztelenül beszalad az erdőbe.

BELSŐ. "CLUB 16", FELSŐ SZINT
Eszter erősen ittasan tántorog az asztalhoz és Balázsról kérdezi az ott ülőket. Ők nevetgélve elhárítják a kérdést. Eszter káromkodik és összeszedi a saját holmiját. Robi a háttérből figyeli az eseményeket, majd ő is odamegy az asztalhoz. Tétován elkezdi összegyűjteni Balázs holmiját, de Eszter kiveri azokat a kezéből, durván megragadja a fiú karját, és maga után cibálva kivezeti a klubból.

** JELEN **

KÜLSŐ. FALUSI HÁZ UDVARA - AZ ELSŐ JELENET FOLYTATÁSA
A férfi lassan feláll a házfal mellől. A holdfényben az ápolatlan szakáll mögött felismerhetővé válik Balázs arca. Elindul a kerítés felé. A kutya tetemét egy bokorba húzza. Átlendül a kerítésen, és futva elindul a földúton.

Már nem hallja a tévéből kiszűrődő riport hangját, amiben Eszter kérleli az elveszett Balázst, hogy térjen vissza hozzá és a közös gyerekükhöz.

A férfi a döglött tyúkot magasra dobálva letér az útról és egy mezőn áthaladva eltűnik az erdő sűrűjében.

** VÉGE **

Köszönetnyilvánítás

Külön köszö­nöm Dob­ro­nay Lász­ló doku­men­tum­film ren­de­ző­nek a ren­ge­teg taná­csot, ötle­tet, amit könyv meg­írá­sá­hoz nyúj­tott. Az „Arany­ket­rec” cím­ja­vas­lat is tőle szár­ma­zik.

Konklúzió

Két év eltel­té­vel elég ször­nyű­nek érzem. Ment­sé­gem­re legyen mond­va, hogy tény­leg tel­jes sza­bad­ság volt a tör­té­net meg­al­ko­tá­sá­ban. És azért jár az ember isko­lá­ba, hogy tanul­jon és súlyos követ­kez­mé­nyek nél­kül hibáz­has­son is. Min­den­eset­re gya­kor­lat­nak töké­le­tes volt. Bízom ben­ne, hogy a dip­lo­ma­fil­mem ennél össze­sze­det­tebb lesz.

Hozzászólás írása

Filmkészítés = önismeret + kreativitás + technika

Minden cikk

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás